Vantaan Taksin kuukausitiedote
MEDIAKORTTI

Julkaisija
Vantaan Taksi Oy
Vastaava päätoimittaja: Esa Niinivaara

Toimitus
Osoite: Rahtitie 3, 01530 Vantaa
Puh: 09 838 6630
Fax 09 857 3886
E-mail: toimisto@vantaantaksi.fi

Ilmestyminen ja aineiston jättö
Lehdestä ilmestyy 12 numeroa vuodessa, joista heinäkuussa ilmestyvä on kaksoisnumero (heinä-elokuu). Lehden ilmestymispäivä on joka kuun 20. päivä tai edeltävä arkipäivä ja aineisto lehteen on jätettävä ilmestymiskuukauden viidenteen päivään mennessä tai edeltävään arkipäivään mennessä. Lehden koko on 210 x 297 ja painopinta-ala 210 x 297. Ilmoitushinnat edellyttävät painovalmista PDF-formaattia.

Vastuu virheistä ja reklamaatiot
Lehden vastuu ilmoituksen poisjäännistä tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu ilmoituksesta maksetun määrän palauttamiseen. Huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta tai tarkoitetusta julkaisupäivästä.

Ilmoitushinnat 2016 (sis alv.)

koko   1 kk
1/1 sivu 275 €
1/2 sivua 165 €
1/4 sivua 110 €
1/8 sivua 65 €
värilisä 120 €

Vuoden sopimuksiin (11 julkaisukertaa) myönnämme 20 % alennuksen ja puolen vuoden sopimuksiin (6 julkaisukertaa) 15 % alennuksen.

Taitto
Multiprint Oy, Vantaa, p. 040 544 3022, vantaa.ayritie@multiprint.fi
Painopaikka: Multiprint Oy, Vantaa